« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - VŘ - pracovník informačního centra ve Studénce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
M Ě S T O S T U D É N K A
tajemník městského úřadu
<br> nám.Republiky 762,742 13 Studénka
<br>
1
<br>
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu s ustanovením
§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
č.5/2019 pro obsazení pracovního místa
<br> PRACOVNÍK/PRACOVNICE INFORMAČNÍHO CENTRA
<br> s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
<br> Druh práce: pracovník Informačního centra
<br> Odbor městského úřadu: školství,kultury a sociálních věcí
<br> Místo výkonu práce: město Studénka,Městský úřad Studénka
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Předpokládaný nástup: 1.prosince 2019,případně dle dohody
<br> Zařazení: úředník
<br> Platové zařazení: 8.platová třída (platový tarif od 16.800 Kč do 25.330 Kč podle délky
započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku v souladu
se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
• poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (pracoviště Czech
<br> POINT),z centrálních registrů z rejstříku trestů,z katastru nemovitostí,z obchodního
rejstříku,ze živnostenského rejstříku atd <.>,provádění vidimace a legalizace <,>
<br> • poskytování informací a dalších služeb pro veřejnost <,>
• poskytování komplexních informací souvisejících s cestovním ruchem,dále z oblasti kultury <,>
<br> sportu,dopravní obslužnosti,o možnostech stravování a ubytování,o historii města a okolí <,>
• příprava a zpracování propagačních letáků a informačních brožur apod.<,>
• zabezpečování různé doplňkové činnosti,kterou se rozumí prodej (mapy,pohlednice <,>
<br> publikace,jízdní řády,upomínkové předměty apod.),placená služba poskytovaná občanům
(kopírování,přepisování textů) <,...

Načteno

edesky.cz/d/3223850

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz