« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce pronajmout nebytové prostory Zahradníkova 6 a pozemky v k. ú. Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/0357232/2019/Měř
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova
<br> 494/2,Brno:
<br>
<br> v objektu budovy Zahradníkova č.o.6,č.p.321,objekt občanské vybavenosti,která je
<br> součástí pozemku parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 3 <.>
<br> nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení - ambulance klinické
<br> psychologie,psychoterapie <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br>
<br>
<br> hlavní plocha:
<br> - místnost D 27 – o výměře 16,38 m2
<br> vedlejší plocha:
<br> - místnost E 90 – o výměře 1,50 m2
<br> - WC pacienti,čekárna (poměrná část) – o výměře 10,00 m2
<br> Celková plocha: 16,38 m
<br> 2
hlavní plochy a 11,50
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy,tj.celkem 27,88 m
<br> 2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.1.2020
s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
za vedlejší plochy za
<br> XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých prostor,tj.el <.>
energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné
prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít
samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických ...
Záměr obce pronajmout nebytové prostory Zahradníkova 6 a pozemky v k. ú. Žebětín (0773-19, 30. 8. 2019)
č.j.MMB/0357232/2019/Měř
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova
<br> 494/2,Brno:
<br>
<br> v objektu budovy Zahradníkova č.o.6,č.p.321,objekt občanské vybavenosti,která je
<br> součástí pozemku parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 3 <.>
<br> nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení - ambulance klinické
<br> psychologie,psychoterapie <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br>
<br>
<br> hlavní plocha:
<br> - místnost D 27 – o výměře 16,38 m2
<br> vedlejší plocha:
<br> - místnost E 90 – o výměře 1,50 m2
<br> - WC pacienti,čekárna (poměrná část) – o výměře 10,00 m2
<br> Celková plocha: 16,38 m
<br> 2
hlavní plochy a 11,50
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy,tj.celkem 27,88 m
<br> 2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.1.2020
s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
za vedlejší plochy za
<br> XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých prostor,tj.el <.>
energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné
prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít
samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických ...

Načteno

edesky.cz/d/3222815

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz