« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-mail: posta©kr—vysocina.cz Krajský úřad Kraje Vysočina odděleni ostatnich správních činností
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 618322019 lng.XXXXXX XXXXXXXX X.X.XXXX OUP XXX/XXXX - XXX XXX 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina & Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR Kr “) ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením & 39 odst.1 stavebního zákona,konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz,sekce Téma - Portál územního
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (httpszi/www.kr—vvsocina.cz/navrh-aktua|izace-c—4-zasad-uzemniho-rozvoie-kraie—vvsocinalds-
<br> 304304IQ1=10383...

Načteno

edesky.cz/d/3221231

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz