« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Odpověď na poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď na poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb.
Obec Lesná <.>
Lesná 35.39501 Pacov
<br> www.lesna.cz
e-mail: obec.lesna@atlas.cz
<br> tel: 565 4 47 105,60 63 6 00 5 4
<br> lčoroostlzlz
<br> Odpověď na poskYnutí informace dle zákona 10611999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím <.>
<br> Dne I9.8.20l9 obdržela obec Lesná žáďost podle zékona
svobodném přístupu k informacím,o poskýnutí informací <.>
poskýuje následující informace dle výše uvedeného zákona <.>
<br> Odpověď:
Výše uvedené subjekty obci Lesná v minulosti nepodaly
veřejných zakázek <.>
<br> nabídku ve smyslu
<br> V souladu s § 5 odst.3 bude poskýnutá informace zveřejněna také na webových
stránkách obce Lesná : www.lesna.az
Počet stran poskytnutých informací: l
<br> žanetazuzáttk á - místostarostka obce Lesná
<br> č.10611999 Sb <.>,o
obecní úřad Lesná

Načteno

edesky.cz/d/3219725

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz