« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška-Aktualizace č.4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Aktualizace č.4
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-mail: posta©kr-vysocina.cz Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení ostatních správních činností
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuieftelefon V Jihlavě dne KUJl 6183212019 ing.XXXXXX XXXXXXXX X.X.XXXX OUP XXXXXXXX - XXX XXX 802 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR Kr ") ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2008 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 5 39 odst.1 stavebního zákona,konaní veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou vtištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocinacz,sekce Téma - Portál územního
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČ-O: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (httpszllwww.kr-vvsocina.cz/navrh—aktualizace—c—4—zasad-uzemniho-rozvoie—kraje-vvsocína/ds—
<br> 304304191210383...

Načteno

edesky.cz/d/3219724

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz