« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Oznámení o přerušení dodávky el.energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky el.energie
-an
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice www.eon.cz
<br> info©eon.cz
<br> Naše značka 190£L3060£L
<br> České Budějovice,27.08.20l 9 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodavku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení 5 25,odst.5 zákona č.45 8/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosime Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského ! obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přemšení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IC: 280 85 400
<br> DIČ: czzsossaoo
<br> e-an
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukci,oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 11.09.2019 od 08:00 do 11.09.201916:00
<br> Obec Část obce Buřenice Kyjov Hořepník Hořepník Lesná Lesná Vypnutá oblast:
<br> Lesná - celá obec Kyjov - celá obec
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného ...

Načteno

edesky.cz/d/3219723

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz