« Najít podobné dokumenty

Obec Hostějov - Účetní závěrka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Účetní závěrka za rok 2018
Účetní závěrka za rok 2018
<br> Na základě novely zákona o obcích podléhá schválení účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni.Podkladem ke schválení jsou výkazy — rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha výkaz Fin 2—12,sestavené k 31.12.2018 <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy 568 000,-- 615 000,-- 609 544,78 Nedaňové příjmy 257 000,-- 158 000,-- 151 662,13 Přijaté transfery 86 900,-- 310 900,-- 310 900,-- Emmy celkem 911 900,-- 1 083 900,-- 1 072 106,91 Plnění rozpočtu výdajů Běžné výdaje 909 900,-- 839 900,-- 808 180,54 Kapitálové výdaje 2 000,-- 271 000,-- 269 732,-- Yýdaje celkem 911 900,-- 1 110 900,-- 1 077 912,54 Financování
<br> Změna stavu účtu 8115 0,-- 27 000,—- 5 805,63
<br> Stavy peněžních prostředků
<br> Základní běžný účet 696 745,23 Póldadna 5 575,-— Majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 91 448,-- Dlouhodobý hmotný majetek 4 282 458,80
<br> Dlouhodobý fmanční majetek 10 ono,--
<br> Podrobné členění je součástí Výkazu pro plnění rozpočtu (Fin 2-12) nebo v inventarizaci majetku.K nahlédnutí každé úterý 8.00 - 13.00,14.00 — 16.00 hod <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX Statutární zástupce: Vaculíková A <.>
<br> /
<br> %/ %WŽWQ
<br> Vyvěšeno dne: 30.5.2019
<br> “'
<br> Sňato dne: 30.06.2019

Načteno

edesky.cz/d/3219672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz