« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - "Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2020" (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1889 - Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl.m.Prahy pro rok 2020.pdf [0,49 MB]
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1601 ze dne 5.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ
<br> HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2020“
<br> podle § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <,>
<br> a zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o hlavním městě Praze“)
<br> (dále jen „Program“)
<br>
<br> ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br>
<br> 1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účel
<br> stanovený v článku A.Programu (dále jen „Účel“) <.>
<br> 2.Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“) <.>
<br> Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst.2 zákona o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů.Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech.V rámci Programu budou
<br> poskytovány jednoleté Dotace <.>
<br> 3.O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E.Programu (dále jen „Žadatel“) <.>
<br> 4.Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“).Žádost doručená
<br> HMP se Žadateli nevrací.Žádost je evidována v centrální databázi „Granty Magistrátu hlavního města Prahy“ <.>
<br> Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související
<br> s Žádostí <.>
<br> 5.Součástí Žádosti může být i více projektů.Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků
<br> k dosažení Účelu.Projekt obsahuje věcné,časové a finanční podmínky a činnosti,cíl,cílovou skupinu,způsob
<br> realizace,personální zajištění,popis přínosu,položky použití Dotace,postup hodnocení výsledků ve vztahu ke
<br> stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“) <.>
<br> 6.Lhůta pro podání Ž...

Načteno

edesky.cz/d/3219201


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz