« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam nemovitostí
tabHradec_Králové
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Hradec Králové Černilov Černilov OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17264515010 1 26 978 orná půda Černilov 620238,č.3208 159
Hradec Králové Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 26260672010 1 20 587 ostatní plocha ostatní komunikace Vysoká nad Labem 788082,č.1375/1 53
Hradec Králové Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 26260672010 1 20 965 orná půda Vysoká nad Labem 788082,č.1375/5 53
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X X X zahrada Hradec Králové XXXXXX,č.337 3083
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha jiná plocha Hradec Králové 646873,č.184/123 2913
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XX ostatní plocha manipulační plocha Hradec Králové 646873,č.74/2 2960
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X X X zahrada Hradec Králové XXXXXX,č.337 3083
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX.XXXXXXXXXX X X XX ostatní plocha ostatní komunikace Hradec Králové 646873,č.340 3084
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a nádvoří Hradec Králové 646873,st.č.751 21962 Hradec Králové bytový dům č.p.665,část obce Hradec Králové,na parcele st.751 21962
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha jiná plocha Hradec Králové 646873,č.161/13 21962
Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové OFO XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a n...
Průvodní dopis
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
HOROVA 180,502 06 HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 22885/H/2019-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/H/15454/2019-HMSO
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 337
<br> E-MAIL: Petra.Dobruzska@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> OBEC HOLOHLAVY
Školní 35
503 03 Holohlavy
<br> DATUM: 16.8.2019
<br> Vážená paní starostko <,>
Vážený pane starosto <,>
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst.2 zákona
č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech,jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí
označeni dostatečně určitě.Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019 <.>
<br> Podle ust.§ 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.má Úřad povinnost převzaté údaje vést v evidenci
a zveřejnit je na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovitosti nachází <.>
Obecní úřad má dle ust.§ 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce <.>
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění převzaté údaje o nemovitostech
s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,které se nacházejí na území Vaší obce <.>
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn
na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
<br> Územní pracoviště Hradec Králové
<br> Příloha: viz text
<br> Pozn.: V případě dodatečného projednání dědictví je příslušným k přijetí návrhu obecný soud
zůstavitele,tj.obvykle okresní soud podle posledního trvalého pobytu zemřelého <.>
Subjektem v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz