« Najít podobné dokumenty

Město Nová Včelnice - VV - Přechodná úprava provozu, ul.Štítného,Luční a Za Kozlovkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Včelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Přechodná úprava provozu
Městský úřad Jindřichův Hradec
<br> odbor dopravy Klášterská l35/II,377 22 J.Hradec
<br> Č.j.:DOP/43 145/19/Hn tel.384 351 273 VJ Hradci 28.8.2019 e-mail: hanouskova©jhcz Vyřizuje: Bc.Simona Hanouskova
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY fĚWI-fm 035ml STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROV &'šÉ'EJĚ Veřejná vyhláška a.<.>.28.08.20191 <.>
<br> 06%.?.- 79 0179 ' „__ <.>
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor dopravy jako věcně a místně přís němé ob ' podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e právnické osobě
<br> SETERM CB a.s <.>,Nemanická 2765/16a,370 10 České Budějovice,IČ: 26031949
<br> podle & 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Nové Včelnici — ul.Stítného,Za Kozlovlgou,Cechova,z důvodu pokládky kabelu VN,po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie CR ze dne 23.5.2019,č.j.KRPC-70709-l/CJ-2019-020306,takto:
<br> 1.Eřechodná úprava provozu bude osazena podle situace odsouhlasené příslušným orgánem Policie CR ze dne 23.5.2019,která je součástí tohoto stanovení <.>
<br> 2.Po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno <.>
<br> 3.Dopravní značení bude provedeno V reflexní úpravě,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,a „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ TP 66 <.>
<br> 4.Dopravní značení bude na komunikaci osazeno v termínu od 9.9.2019 do 18.10.2019 <.>
<br> P 0 u č e n í : Podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Otisk úředního razítka vedoucí odboru dopravy Městského úřadu J.Hradec Ing.XXXXXX XXXXXX XX.XX.XXXX _ Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3217913

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Včelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz