« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Uzavírka sinice Mrzky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha Mrzky
ú <,>
<,>.nY
<br> {:l
<br> c,]
<br> E
o
<br> {J
<br> tL
<br> {,)
<br> tD
<br> r-l
t__]
<br> @
lg
<br> E
<br> o96
<.> !
@
<br> @
<br>.(o
C'F §-č - :=rl:!rn 6m
<br> -o'rn'.= EňL6.-oEcrE(§-
-06-y,qoO.fir(t'Ja§ zř
<br> jí
íu
-o
:]
0o
<br> E"a
J
o
u <,>
;tr
o-
<br> ffi@z
<br> ^tr(*f /l/
ll-
<br> §
O
úplná uzavírka sil.č. III 113 Mrzky
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> SPIS: S-MUCB 49421/2019 V Českém Brodě dne 16.8.2019
Č.j.: MUCB 51898/2019
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203
<br> VPK Suchý
Komenského náměstí 12
Zásmuky
281 44
<br>
ROZHODNUTÍ
Společnost f.VPK Suchý s.r.o <.>,IČ 270 85 201,Komenského 12,Zásmuky,281 44,v
zast.f.Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,IČ 038 93 278,Potoční 259,Kutná Hora,284 01 <,>
požádala dne 5.8.2019 o povolení uzavírky silnice č.II/113 z důvodu výstavby kanalizace
a přípojek v obci Mrzky <.>
Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod,jako příslušný silniční správní úřad dle § 40
odst.4 písm a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst.2 silničního zákona a §
39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se uvedený zákon
provádí,takto:
<br> Uzavírka silnice č.II/113
<br> se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
<br> 1) Druh uzavírky: úplná,dlouhodobá
<br> 2) Rozsah uzavírky: silnice č.II/113 v obci Mrzky
<br> 3) Důvod uzavírky: výstavba kanalizace a přípojek
<br> 4) Délka uzavírky : cca 1 000m
<br> 5) Délka objízdné trasy : vozidla do 3,5t – 10 km
vozidla nad 3,5t – 22 km
<br>
6) Termín uzavírky: od 1.9.2019 do 31.10.2019
<br> 7) Objížďková trasa:
<br> Pro vozidla do 3,5 t ve směru od Českého Brodu: je vedena z Tismic po odbočení ze
silnice č.II/113 dále po silnici č.III/1135 do obce Přišimasy,zde na křižovatce se silnicí č <.>
III/10163 odbočit vlevo a pokračovat po silnici č.III/10163 do obce Hradešín,zde na
křižovatce se sil č.III/10169 odbočit vlevo a pokračovat po silnici č.III/10169 přes
Masojedy do obce Doubravčice na křiž.se sil.II/113.Objízdná trasa je obousměrná <.>
<br>
Pro vozidla nad 3,5 t ve směru do Mukařova je vedena od křižovatky sil.č.II/113 a I/2
v obci Mukařov dále po silnici č.I/2 přes Kozojedy do...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz