« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Žádost, odpověď dle zák. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odpověď 106-1999.pdf
\\ / * M Obecní úřad: Horní Slivno,čp.107,294 79 Kropáčova Vrutice * $a“ 326391213 * \-—.<.> __._--/ ID 'r7pak22 * e—mail: homi.slivno©volny.cz * IČO: 00876267 * www.hornislivno.cz* vas dopis ! ze dne: Spolek pro odhalování a mediaiizaci korupce
<br> Naše značka: OUHS-316l2019
<br> UPLACENI.CZ
<br> 150 00 Praha 5
<br> Horní Slivno 28.5rpna 2019
<br> Věc: Odpověď na žádost dle zákona 106! 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> Na základě Vaší žádosti dle zákona 106! 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím sdělujeme,že flrmy Domistav cz a.s <.>,IČO 2748110? & DOMISTAV HK s.r.o <.>,[Co 26007171 nepodaly vůči obci Horní Slivno nabídku ve smyslu veřejných zakázek <.>
<br> S pozdravem
<br> lng.Libuše Přibyll'á starostka obce
žádost 106-1999.pdf
Spolek pro odhoLovóní o medinii7ocihc1rupce - UPLACENLCZ |<
<br> _._.<.>.<.>.<.> _ „___ ebecniwúřadw—"t—JŠI—řna _
<br> Horni Stivno
<br> DOŠÍOÝ za -03- 2119
<br> noše č.j.8811/2019
<br> dne _ datovou zprávou Vóžen Í,Počet 11511.<.> 41 \ Jpřltoh
<br> obracím se no Vós no zoktodě zókono 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
<br> Domistov CZ o.s <.>,se sídlem Foersterovo 897,500 02 Hrodec Králové,IČO: 27481107
<br> C] <.>
<br> DOM18TAV HK s.r.o <.>,se sídlem Foersterovo BW,500 02 Hrodec Králové,IČO: 26007177 <.>
<br> Ke shoro uvedeným subjektům Vós žádám o poskytnutí informoce,zdo
<br> uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vošemu orgonu veřejné moci nobídku ve smyslu veřejných zokózek,případně vas žádám o poskytnutí této nabídky <.>
<br> Ke všem uvedeným písemnostem mi postočí ononymízovono podobo <.>

Načteno

edesky.cz/d/3217249

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz