« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření
obecní úřad KEO-W 1.11.290 / UcO6y
<br> Rozpočtové změny roku 2019 zpracováno:26,B.2019
strana,-]
<br> Návrh _ Rozpočtové opatření ě.5
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘíJMY
|.'Jroveň
<br> žáv,ukazatelťl XXX XXX Org
RoZpočet
<br> precX znlěnotl lmella
Rozoočet
po,rěně popis
<br> - 1036 2XXX XXXX 45 000,00 5 000,00 50 000,00 Správa v leslriln hospodářstvi
- PŘiJMY - změna hlavnich
závaznýCh ukazatelů celkem 45 000,00 5 000,00 50 000,00
<br> VÝDAJE
úroveň
<br> záv.ukazatelu XXX XXX otg
Rozpočet
<br> před znlěnou
RoZoočet
po ziněně Popis
<br> 2339 5169 0000
3421 sxxx xxxx
3639 6130 0000
6,117 502,1 0000
6171 sXXX XXXX
<br> 0,00
<br> 20 000,00
<br> 0,00
<br> 10 393,00
<br> 221 000,00
<br> 20 000,00
<br> 2 000,00
<br> 1 0 000,00
<br> -2,00
<br> 50 000,00
<br> 20 000,00 Nákup ostatních služeb
22 o00,oo eĚžilÉ vÝon.JE
10 000,00 Pozetrrky
10 39'1.00 ostallli osobni výdaje
<br> 27í 000,00 BĚžNE vÝDAJE
- VÝDAJE - ztněna hlavnich
záv aatý cll tlkazatelú celkem 251 393,00 8í 998,00 333 391,00
<br> FlNANCOVÁNÍ
Úroveň
<br> záv.ukazatelu XXX XXX olg
RoZpočet
<br> před změnou
RoZpočet
po ztlrěně Popis
<br> xxxx 8115 XXXX -652 881,75 76 998,00 -575 883,75 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec
- FlNANCOVÁNi - změna hlavnich
závazných ukazatelů celkem
<br> -652 881,75 76 998,00 -575 883,75
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č,5
<br> Vsouladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb,<,> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objernu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Zpracoval,XXXXXXXXXX XXXXX dne: XX,B,XXXX
<br> ól.ocTé /rr/ dc/ďft-
<br> Qazt "rn kJ//1"/
X" /,ánn
<br> č/lb t_2,r,Wr/ 3q/?/ l/nq/t^ <,>

Načteno

edesky.cz/d/3216447


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz