« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Nabídka ve smyslu veřejných zakázek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka ve smyslu veřejných zakázek
Spolek pro odhoLouání o medíoíízooí korupce — UPLACENICZ
<br> noše č.j.BETWEEN dotovou :proívou Váže-nL
<br> obracím se no “Jos no zůklodě zákona IDÚHWÉ Sb <.>,o svobodném přístupu k informocím ve věci eubjektu
<br> Domistov C2 o.s.<.> ee sídíem Foersterovo BW,BUD 02 Hradec KrčíLove.IČD: ĚÍÁE'I'IÚÍ
<br> D
<br> DDMISTAV HK 5.r.o.<.> se sídLem Foersterovo BW.EÚD D2 Hrodee Krome,IČO.ŽóDDHÍĚ <.>
<br> Ke shoro uvedeným subjektům ves žádám o poakytnutí informace,zdo uveírríeníír subjekt \; minuLosti podel.vuči Vašemu orgonu veřejné moci nabídku ve smyelu veřejn—ých zokózek.přípodně ves žádám o poskytnutí této nobídky <.>
<br> Ke všem uvedeným písemnoetem mi postočí ononymizouonó podobe <.>
<br> 5 pozdrovem <,>
<br> B.A.XXXX XXX Dr.h.::.r
<br> předseda
<br> Spolek pro odholovoní o medíoLizopi korupce - UPLACENIEZ IČ 133373434
<br> Duškovo íůzth'žů,ESD DD Proho 5
<br> ID dotove schránky: Fknoqqz
<br> SFJDI *
<br>.EK Dr
<br> medrehzgm ip,—Ú pohcrguúm- Ú.- u
<br> DCe -,„ [Jm—“C EM cg.DoákomíéížTÚŠŠMóý-a ' f ' _.í.<.> 15.<.> ' dcíove 5.<.> magií archů 5 Obecní uřad m5.“P"- ' "Gríma-f Karíe
<br> Došlo: fa.? „(„m— |Zp.rcl-11 F"
<br> -.<.> <.>,w |
<br> C]" ;ď bi IFoznúmíu
<br> |.ďřilohvgď -;;ě.)
<br> OBEC KARLE Karic 4 <.>,568 02 Svitavy 2
<br> VAŠE CJ.: se: looi 9 NAŠE ČJ.: 3 enom 4 Spolek pro odhalování a VYŘIZUJE: Fajtová medializaci korupce - LIPLACENLCZ 'i'ELíFAK: 461 634 919 Duškova lil-1130 E-MAII; obec.karle©sví.ez l$l) [11] Praha 5 “štiknaqqz DATUM: Zb.S.?.qu
<br> Věc: Žádost o informace dle zákona &.IW1999 Sb.o svobodném řístu o k informacím
<br> Dne 19.8.21319 jeme obdrželi 1vaší žádost o poskytnutí informací na základě zákona č.lilo;f 1999 Sb.<.> o svobodném přístupu k infomaeím ve věci subjektů Domistav CZ as se sídlem Foersterova 891 EDU [12 Hradec Králové.IČO: 21431 iii? & [mh-415114? HK s.r.o.se sídlem Foersterova 897.SDD (12 Hradec Kralove.IČÚ: EoÚÚ?1??.zde uvedené subjekty v minulosti podaly vůči obcí Karli nabídku ve smyslu veřejných zakázek <.>
<br> ivf odp...

Načteno

edesky.cz/d/3216208

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz