« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 6-2019.pdf (209.07 kB)
Oddíl Položka Účelový Popis Příjmy Výdaje paragraf znak 5222.<.> <.>,<.>.3429 Nemvestlcnl dotace spolkum 30 000,00 3725 5169 Nákup ostat.s|užeb -zneškod.komuná|.odpadu 30 000,00 6112 5031 Povinné sociál.zabezpečení 20 000,00 <.>,„.<.> <.>,0 0,00 1121 XXX : prumu pravnlckych osob X XX Celkem XX XXX,00 80 000,00
<br> Schváleno zastupitelstvem Obce,<.> Kleneč dne 19.8.2019 '
<br> Zpracovala : Novakova ] % - w ( L r „ Finačnívýbor f,<.> \7/ ( WCG./ _/
<br>,; Vyvěšeno na úřední desce dne: /f 0; Žď/q /
<br> Vyvěšeno na internetových stránkách obce dne: !! f ŽCJ/ý gw ')."

Načteno

edesky.cz/d/3216040


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz