« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 98.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 98.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: %,397
<br> akom“
<br> vyvěšena dne: Magistrát města Ostravy sňata dne;
<br> odbor dopravy i.as _Vno t / 2 pro s: souběžně zveřejněna internetu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: C.j.! SMC/4458744 l 9/OD/pro Rozdělovník
<br> Sp.zn.: S—S NIO/445874! l 9/OD/2 Vyřizuje: lng.Procházka
<br> Telefon: +420 599 442 390
<br> Fax: +420 599 442 034 E-mail: tprochazka©ostravacz Datum: 2019-08-23
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Micháikovický kopec — XV.Ročník — jízda pravideinosti historických vozidel
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 55171473 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ší'T,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle š124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 52,zákona č.314/2002 Sb.3 sm,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice il.-Hi.tř.a pro místní komunikace l.-El.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu 577,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT- 2315-160/ČJ—2019-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5527 / 19
<br> ui.Radvanická,Petřvaldská
<br> Podmínky příkazu:
<br> i.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Michálkovický kopec (jízda historických vozidel) výkr.přílohy pro křižovatky 1-5 a 7-10 s návrhem přechodně úpravy sil.provozu 9x formát A4 + plánek trati,plánek Objížďky a klad listů příloh D2) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užite podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 562,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/3215729

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz