« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Babolky - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 204 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 204 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko
Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 331691/2019
Spisová značka: 2RP15099/2016-523202/04/02
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.skotakova@spucr.cz
<br> Datum: 20.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Babolky
s obvodem rozšířeným do navazujících částí k.ú.Chlum u Letovic a k.ú.Novičí
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br>
závěrečné jednání <,>
<br>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční dne 16.září 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Letovicích,Masarykovo náměstí 210/19 <.>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,o kterém
bude rozhodnuto <.>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-08-20T13:02:00+0200
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz