« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Výzva vlastníkům nemovitých věcí, kteří nejsou v KN vyznačeni dostatečně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tabulka pozemků
tabOstrava_město
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXXX orná půda Klimkovice XXXXXX,č.3342 1801
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXXX orná půda Klimkovice XXXXXX,č.3342 1801
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.XXX,Ostrava Polanka XXXXXXXXXX X 2 17790 orná půda Klimkovice 666319,č.3323 1803
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO Kubitczová Helena Mnichov,Německo 1502093804 1 2 11501 orná půda Klimkovice 666319,č.3319 1807
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XXX,XXXXX Jistebník XXXXXXXXXX X 6 1094 orná půda Klimkovice 666319,č.3405 1787
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XXX,XXXXX Jistebník XXXXXXXXXX X 5 1848 orná půda Klimkovice 666319,č.3409 1788
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Jistebník XXXXXXXXXX X 6 1094 orná půda Klimkovice 666319,č.3405 1787
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Jistebník XXXXXXXXXX X 5 1848 orná půda Klimkovice 666319,č.3409 1788
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Klimkovice XXXXXX,č.3337 1811
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.XXX,Brušperk XXXXXXXXXX X X 6485 orná půda Klimkovice 666319,č.3459 908
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXX XXX XXXXXXX N.O.XXX XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Klimkovice 666319,č.3439 996
Ostrava-město Klimkovice Klimkovice OFO XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XXX,XXXXX Jistebník XXXXXXXXXX X 1 6021 orná půda Klimkovice 666319,č.3407...
výzva zde
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon <,>
vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným <,>
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust.§ 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitých věcí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu ust.§ 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
V Praze dne 6.3.2014
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br>
generální ředitel

Načteno

edesky.cz/d/3212865

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz