« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Z-veřeinění schváleného rozpočtového opatření č.2/2019
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválenému rozpočtovému opatření
<br> v
<br> c.2/2019 Skupinového vodovodu Svitavy:
<br> - rozpočtové opatření bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 21.8.2019
<br> - schválené rozpočtové opatření je od 23.8.2019 velektronické podobě zveřejněno na webových stránkách svazku,konkrétně:
<br> http:!fskupinovy.vodovodsvitavy.sweb.cz/zakon-o-rozpoctove—odpovednosti__rozpoctova—opatreni.php
<br> — do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkové (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> - schválené rozpočtové opatření je zároveň zveřejněno přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> ';.<.> -._,<.> \": 1.“A a sam—wmv mnmm 59mm" \ za- 355 32%“ & „uv/12:5 nad
<br> maf" “áá-=* \ _ a %,?.ú.Masaryka; 25,565 M indi-wg-.6 lVltRU! Q „t.tumumunwu
<br> b 0 Q fw “: m 141
<br>.<.>.:/?“" "
<br> Ve Svitavách dne 73.8.2019 Zpracoval: lng.M XXX XXXXX,jednatel svazku
<br> Skupinový vodovod Svitavy
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> ROZPOČTOVÉ OPA TŘENÍ č.2/2019
<br> V rozpočtu Skupinového vodovodu Svitavy pro rok 2019 je třeba vlivem objektivně
<br> působících příčin upravit výši příjmů a výdajů <.>
<br> Výdaje (v tis.Kč) Třída 5 — ponížit běžné výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 300,- Výdaje (v tis.Kč) Třida 6 — navýšit kapitálové výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda cetkem 350,- XXXX ituiace:
<br> Schválený rozpočet Poslední úpravy Upravený \; tis.Kč rozpočtu v tis.Kč rozpočet v tis.Kč
<br> Nedaňové příjmy celkem 1400000 15.400,00 15.400,00 Běžné výdaje celkem 6.900,00 7.160,00 0860.00 Kapitálové výdaje celkem 6.950,00 9.440,00 9.790,00 Schodek/přebytek H+) 150,00 -1.200,00 -1.250,00 Spiátky ČMZRB a.s.„1.19000 -1.190,00 -1.190,00 Splátky čs a.s.420,00 - 420,00 - 420,00 Financování 1.460,00 2.810,00 2.860,00 (= saldo s opač.znam.)
<br> Rozpočtové opatření č.02/2019 byl...

Načteno

edesky.cz/d/3211670


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz