« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky – různé městské části

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/0351463/2019/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.6876/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 461 m²,v k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz) 2.prodej pozemku p.č.1481/5 - ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 28 m²,v k.ú.Slatina (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz) 3.prodej části pozemku p.č 478 o výměře 12 m² k.ú.Medlánky a se záměrem nájmu části pozemku p.č.478 o výměře 3 m² k.ú.Medlánky č.j.MMB/0351463/2019/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) č.j.MMB/0351463/2019/Vich 3 4.prodej pozemku p.č.520/4 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1 m² a části pozemku p.č.520/8,oddělené GP č.1097-183/2019 a v něm označené jako p.č.520/9 - ostatní plocha,o výměře 45 m²,to vše k.ú.Jehnice č.j.MMB/0351463/2019/Vich 4 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) č.j.MMB/0351463/2019/Vich 5 5.pronájem části pozemku p.č....
Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky – různé MČ (0753-19, 23. 8. 2019)
č.j.MMB/0351463/2019/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.6876/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 461 m²,v k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz) 2.prodej pozemku p.č.1481/5 - ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 28 m²,v k.ú.Slatina (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz) 3.prodej části pozemku p.č 478 o výměře 12 m² k.ú.Medlánky a se záměrem nájmu části pozemku p.č.478 o výměře 3 m² k.ú.Medlánky č.j.MMB/0351463/2019/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) č.j.MMB/0351463/2019/Vich 3 4.prodej pozemku p.č.520/4 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1 m² a části pozemku p.č.520/8,oddělené GP č.1097-183/2019 a v něm označené jako p.č.520/9 - ostatní plocha,o výměře 45 m²,to vše k.ú.Jehnice č.j.MMB/0351463/2019/Vich 4 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) č.j.MMB/0351463/2019/Vich 5 5.pronájem části pozemku p.č....

Načteno

edesky.cz/d/3209554

Meta

Pronájem   Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz