« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 198/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 198/2019
karlovy VARYO W
<br> ODBOR DOPRAVY Spiszn.: 14777/OD/19 Město Bečov nad Teplou Čj,: 14777/00/19—2 nám_ 5_ května 1 Karlovy Vary,dne 22.8.2019 364 64 Bečov nad Teplou
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.198/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě Město Bečov nad Teplou,na základě podané žádosti dne 14.8.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary ze dne 9.8.2019 pod Č.j.KRPK-63531—2/ČJ-2019—190305 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici lI/230 ulice u Trati,ili/19824 ulice Nádražní a Tepelská a místních komunikacích ulice Pod Zámkem,nám.5.května,Uzká,Srázná,U Elektrárny,Říční,Tovární a Toužimská,v obci Bečov nad Teplou
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanoveni.Přechodná úprava provozu se stanovuje z důvodu pořadadni kulturní akce: „Běh na hrad Bečov nad Teplou".Na dobu: od 1.9.2019 od 9:00hod.do 1.9.2019 do15:00hod <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky: 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařizení
<br> musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,ll.vydani) <.>,2.Bude dodržena podminka stanoviska Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl Karlovy Vary,ze dne 9.8.2019 pod č.j.KRPK-63531-2/Č...

Načteno

edesky.cz/d/3209477

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz