« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územnlho plánování a stavebního řádu Žižkova 57.se? 33 Jihlava.Česká republlka
<br> tel.: 564 602 199.e-mail: postaůkr—vysocinacz
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení ostatnich správních činnosti
<br> V Jihlavě dne KUJI 618322019 lng.XXXXXX XXXXXXXX X.B.XXXX
<br> vas dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuiefhelefon OUP 119/2016 — 288 564 602 371
<br> VEREJNÁ VYHLAŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu.jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV“) ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.18312006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 5 39 odst.1 stavebního zákona.konání veřejného projednání návrhu Aktualizace &.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu 8 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B.Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.kr—yysocínacz,sekce Téma - Portál územního
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování- Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> :ilwwkr— ocín.navrh-akt lizaos—c—4— — emniLo-rozvoie—Me-wsgginalds- 304304Ip1=103836) <.>
<br> V souladu s ust.9 39...

Načteno

edesky.cz/d/3208671

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz