« Najít podobné dokumenty

Obec Hradečno - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradečno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Qbeení úřad Hradečno ICD:DU2344D1 tel.312íE—55525* EDZ3?1195
<br> ZTS 'IH Kačice
<br> [)známení u dnbě a místě konání 1ruleb du Zastupitelstva Středuěcskěhe kraje
<br> Star-usní uhcc llradeěne pudle ši 2? nike-na č.13il'la'2íltm Sb <.>,a celbách cla zastupitelstev krajů a a :cměně některých nikenůc ve znění puzclějších předpisů <.>
<br> nznamuje:
<br> I.1'r'nlh3' do Zastupitelstva Středuěeskěhu kraje se Ice-nají:
<br> v patek dne ?.října 2016 ed 14.00 hudin clu ZLIN) hedin a v sobotu dne 3.října Zůlě od B.I[lt] hadín du ]4.Ullhudin <.>
<br> 2.Místem konaní celek: se tfnlebnim nkrsku č.1 je velebni místnost v budes-“ě Úbccnihn úřadu 3-' H radcěně ě.p.35 prn veliěe s trvalým bydlištěm »“ Hradeěně a v Neve Vsi <.>
<br> 3.Místem konání ve velebním nkresku E 2 je volební místnost v budově b3'řvalěhu hestinceě cup Z[I pre s trvalým b3-dlištěm v Niwě Studnici
<br> 4.leiěi bude umožněna hlastwání pute.kd3' pre-káže svnu tutuěnnst a státní občanství České republik3= platným uběanským průkazem ncbn platným cestavuím pasem Ceske republiky.Neprnkaěe-Ii uvedene skuteěncsti stanusfenými dukladgr1 nebude mu hlasování umožněna <.>
<br> 5.Vuliěí budnu ded-„iny 3 dny přede dnem mleh hlasnvaci Iístk3' <.>
<br> ti.Ve dnech velcb na žadnst vnlíěe ckrskeva vníební knmise vydá aa
<br> chybějící nehn jinak nanaěeně hlasuvaci lístky nuvě <.>
<br> V l Iradcěně dne 21.“J.etue

Načteno

edesky.cz/d/3208031

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradečno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz