« Najít podobné dokumenty

Obec Týniště - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Týniště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 970014/16/2300-11460-401159
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.968588/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968589/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968590/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968591/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968592/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968593/16/2300-11460-401159 <,>
hromadný předpisný seznam čj.968594/16/2300-11460-401159 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-12,o finančních
úřadech,jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3206361

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Týniště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz