« Najít podobné dokumenty

Obec Šenov u Nového Jičína - Komplexní pozemkové úpravy SPU Komplexní pozemkové úpravy.pdf [213 kB], (0x)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šenov u Nového Jičína.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPU Komplexní pozemkové úpravy.pdf
"ster STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ UŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový Jíčín Husova 2003/13,741 01 Nový Jičín Vášdomszn; „„_„„„„„„W_ __ "—“"*"?*""ť"“ Zedne: % 0 at 'iii Úi<i\D 'b'dcpm' Naše značka: SPU 33177812019/Hru |,É121:Š\'9'\/ u Nc lého Jiť :ína Spisová značka: 2RP6800/2018-571204/03/02 ! “'“—' ' "“*“—“"*“ Žací—"'“ * 418 2019 * *"" ff/ Vyřizuje.: Pavia Hrušková Botto: Z 1 Li *: Tel.: 606654683 ID DS: z49per3 ] Čisl' jec n.: „192 7.7 ÍZ/ Zag iUki.znak— E- 1:.h k._Zi,Datum! 20- 8- 2019 SPU 551W 7331201 EiiHru
<br> llllllllillllllllllllllllllllllilllillilllllllll 0130527689393
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šenov u Nového Jičína - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/20028b <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šenov u Nového Jičína (dále jen „KoPÚ Šenov u Nového Jičína") bude ode dne 21.10.2019 probíhat zjišťování průběhu hranic
<br> pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb.<,>
<br> vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.87/2017 Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.357/2013 Sb <.>,o katastru
<br> nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vla...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šenov u Nového Jičína      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz