« Najít podobné dokumenty

Obec Rozseč - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozseč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde si můžete stáhnout návrh (pdf)
Obec Rozseč,IČO: 00488640
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč) - příjmy
XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX Skutečnost XXXX Rozpočet XXXX
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 550 000,00 618 000,00 617 952,51 640 000,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 15 000,00 14 200,00 14 201,59 15 000,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 55 000,00 56 100,00 56 062,57 60 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 545 000,00 514 500,00 514 535,39 520 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 146 700,00 146 700,00 146 680,00 274 600,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 103 000,00 1 268 000,00 1 267 992,28 1 320 000,00
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 2 600,00 2 525,60 0,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 80 000,00 86 000,00 86 000,00 92 000,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 800,00 5 800,00 6 000,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 500,00 100,00 50,00 500,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 11 000,00 14 800,00 14 747,71 15 000,00
<br> 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 4 000,00 100,00 9,72 0,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 260 000,00 296 800,00 296 811,81 320 000,00
<br> 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.20 000,00 33 697,00 33 697,00 0,00
<br> 0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 60 900,00 60 900,00 60 900,00 65 400,00
<br> 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 57 000,00 57 000,00 0,00
<br> 0000 4122 NI.př.transf.od krajů 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00
<br> 0000 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00
<br> 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
<br> Součet za Para 0000 3 607 100,00 4 052 297,00 4 051 966,18 3 328 500,00
<br> 1019 2131 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků 42 000,00 63 400,00 63 392,00 50 000,00
<br> Součet za Para 1019 42 000,00 63 400,00 63 392,00 50 000,00
<br> 1032 2111 Podp...

Načteno

edesky.cz/d/3205011

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozseč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz