« Najít podobné dokumenty

Obec Jestřabí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřabí za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jestřabí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hospodaření 2018-1.pdf
E.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> Odbor ekonomický řeíířcaůžtrab'
<br> Odde'en' komro'm 763 33 Štítná nad Vláří
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 17.dubna 2019 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.385/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřabí,IC: 00837300 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17.4.2019 (jednorázové přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 17.4.2019 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 17.4.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
<br> práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Jestřabí,Jestřabí 1 763 33 štítná nad Vláří
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lVlgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Obec Jestřabí zastupovali:
<br> starosta: Josef Čern lček Kmiský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 (ř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelnaQM-zlínsky.cz,www.kr-zlinskycz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemností Návrh rozpočtu obce Jestřabí na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce í způsobem umožňujícím dálkový přístup 28.22018 v souladu s ustanovením & 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Návrh byl zpracován v příjmech i ve výdajích na paragrafy a případně položky <.>
<br> Rozpočet na rok 2018 nebyl schválen před 1.1.2018,řídilo se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v pl...

Načteno

edesky.cz/d/3204705

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jestřabí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz