« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Dotaz dle zákona 106/1999 Sb. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719082110330.pdf [0,07 MB]
Spmtek-pro—odWmediolízoci korupce - UPLACEN|.CZ M_QBEQBUDÍŠKOVICE
<br> Došlo
<br> 1 9.08.2019
<br> Vóžení <,>
<br> Č.j.&nb— Q&Q 1 “ma)
<br> Počet listů/příloh 1 1.o
<br> noše č.j.8811/2019
<br> datovou zprávou
<br> obrocím se no Vós no zóklodě zókono 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
<br> informocím
<br> ve věci subjektů
<br> Domistov CZ o.s <.>,se sídlem Foersterovo 897,500 02 Hrodec Królové,IČO:
<br> 27481107
<br> 0
<br> DOMISTAV HK s.r.o <.>,se sídlem Foersterovo 897,500 02 Hrodec Králové,IČO:
<br> 26007177 <.>
<br> Ke shoro uvedeným subjektům Vós žádám o poskytnutí informoce,zdo uvedený subjekt v minulosti podol vůči Vošemu orgónu veřejné moci nobídku ve smyslu veřejných zokózek,přípodně Vós žádám o poskytnutí této nobídky <.>
<br> Ke všem uvedeným písemnostem mi postočí ononymizovonó podobo <.>
<br> S pozdrovem,B.A.Mike Pón,Dr.h.c.<,>
<br> předseda
<br> Spolek pro odholovóní o mediolizocí korupce - UPLACENICZ
<br> IČ 08374694
<br> Duškovo1041/20,150 OO Proho 5 ID dotové oschránky: 9knoqqz
<br> OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141 ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> Spolek pro odhalování & VÁŠ DOPIS: 8811/2019 medializaci korupce
<br> Duškova 1041/20 ZE DNE: 19.8.2019
<br> 150 00 Praha NAŠE ZN.: OÚB-226/2019
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXX TELEFON: XXX XXX XXX,XXX XXXXXX E-MAIL: starosta©obecbudiskXvice.cz
<br> DATUM: 21.8.2019
<br> Podání informací
<br> na základě Vašeho dotazu dle zákona 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji,že nás Vámi jmenované firmy — Domistav CZ a.s <.>,— IČO: 27481107; DOMISTAV HK s.r.o <.>,IČO: 26007177 nás nikdy nekontaktovali <.>
<br> OBEC BUDÍŠKOVICE Obecní úřad Budíškovice 378 91 Budíškovice 127
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E—MAIL: ouráiobecbudískovicecz,ID DATOVE SCHRANKY: sf4b76w

Načteno

edesky.cz/d/3204167

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz