« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_DIO.pdf [6,00 MB]
$(;
<br> \ <.>
<br> 333% -
<br> '!
<br> mmm mlÉWš HOZOd
<br> 333MB?
<br> zam
<br> ang;
<br> swšást stanovení a?.iéstského úřadu Dačice vr.-;šboru dopravy a silničního hospodáištvi č.j.: musm- 43 zadne: 43.1— 2043
<br> podpis: %
<br> Součást stanovení Městského úřadu Dačice odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: mg)/(302 3— _ 43 ze dne: 43.of.?045
<br> podpis: %
<br> součást stanoveni ' Městského úřadu Dačice
<br> odboru dcpravy a sítničního hospodářství
<br> č.j.: mol/1902543 ze dne: (45.03.wa
<br> podpis: A
<br> ŽEN? Ě
<br> : ' Ě“ &
<br> » ».;—
<br> €:? ns;
<br> ':
19025-19_OOP_PUP_VYZNAč_opr.kom._II_408_Jemnice.pdf [0,37 MB]
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 19.srpna 2019 Telefon: 384 401 245
Spis č.: 2568/2019 e-mail: siln.hosp2@dacice.cz
Č.j.: ODO/19025-19/PROM Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
žadateli VYZNAč,s.ro <.>,Srázná 5113/1,586 01,Jihlava
<br> IČ: 01916297
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici II.třídy číslo 152 v km 33,400 – 33,700,III.třídy č.15214 v
km 1,900 – 5,365,II.třídy č.408 v km 20,570 – 22,700,III.třídy č.15111 v km 0,000 – 4,100,II <.>
třídy č.151 v km 32,800 – 46,100 a na silnici II.třídy číslo 410 v km 28,732 – 28,750 při provádění
opravy povrchu komunikace ve městě Jemnice po předchozím písemném vyjádření majetkového
správce komunikace,Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a příslušného orgánu Policie ČR <,>
DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Oprava povrchu komunikace ve městě Jemnice,ulice Na Podolí
- silnice II/408 v úseku od km 26,750 – 26,950
- silnice II/410 v úseku od km 36,778 – 36,878
<br> 2.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec ze dne 12.08 <.>
2019,č.j.KRPC-110718-1/ČJ-2019-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne
09.08.2019,č.j.SÚSJH/TSÚV12627/2019SL <.>
<br> 3.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
poze...

Načteno

edesky.cz/d/3204166

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz