« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mmo-verejna-vyhlaska.pdf
(14-12 - OOP - Stanovení dopravního značení přechodné pro kultumí akci "Lidový rok 2019,Velká Bystřice"
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisovy znak — 280.4,skartační znak/skart.lhůta — SIS
<br> Č.j.SMOL/215902/2019/0S/PKfUrb V Olomouci 16.08.2019 Spisová značka: S-SMOL/202119/2019fos _ __
<br> Uvádějte vždyvkorcspondenci * " _ ' ' ' ' * ----- _ - “ Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX * '.'
<br> Telefon: 588488152 \.2 l 438“ 2019
<br> E-mail: edita.urbanova©oiomouc.eu ? „& % V fifa/“f (Čo (C,_„
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavebni,oddělení státní Správy na úseku pozemních komunikací (dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 172 a tj 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád“),na základě návrhu Města Velká Bystřice,IČO: 00299651,Zámecké náměstí 79,783 53 Velká Bystřice podaného dne 01.08.2019,vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> a to na sil.III/4432 a III/44317 ve Velké Bystřici,sil.č.111/4433 a 111/4438 v obci Bukovany a sil.č.III/4436 u obce Bystrovany & s tím související užití dopravních značek,signálů a zařízení <.>
<br> Místo úprayy: na sil.III/4432 a111/44317 ve Velké Bystřici,sil.č.111/4433 & III/4438 v obci Bukovany a sil.č.III/4436 u obce Bystrovany
<br> Důvod ůprayy: v rámci kultumi akce: "Lidový rok 2019,Velká Bystřice“ Doba trvání úprag: 07.09.2019 - 08.09.2019
<br> Úprava bude proved...

Načteno

edesky.cz/d/3204120

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz