« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 92-19 - sdělení o kácení dřevin.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

92-19 - sdělení o kácení dřevin.pdf
1/1
<br> TÉ “tg Statutární město Ostrava \ _ Úřad městského obvodu Plesná " -- -1 úsek výstavby majetku a životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: PLES/2308/19/Nav Sp.zn.: S-PLES/2302/19/4 - dle rozdělovníku -
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> +XXX XXX XXX 286 E—mail: hnavratova©plesna.ostravacz Datum: 21.08.2019 _J Sdělení
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Plesná (dále jen „ÚMOb Plesná“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „orgán ochrany přírody“) dle ust.& 10 a 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),dle ust.& 76 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ust.čl.19 písm.b) bodu 2.Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),sděluje v souladu s ust.š 70 odst.2 zákona č.114/ 1992 Sb <.>,že dne 21.08.2019 byla Úřadu městského obvodu Plesná doručena žádost fyzických osob PK a K.K.o povolení kácení 2 ks dřevin na pozemku parc.č.899/20 v k.ú.Stará Plesná <.>
<br> Rozdělovník: Prosíme,přemýšlejme/zís <.>,Jedlová 1926/1,708 00 Ostrava— Poruba
<br> Í! 77 „mimina “313335 Ing.Hana Návřatová.Úřad mě gts á
<br> úsek výstavby,majetku a ŽP ÚMOb Plesná
<br> vyvěšení po dobu 8 dnů a následné vrácenína ÚMOb Plesná,úsek výstavby,majetku a ŽP
<br> VYVESENO SNATO „ razítko úřadu ;".f / M3797.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> s_rArurínnt mtsro OSTRAVA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis Urad měsglseksénháo obvodu podpis
<br> Dobroslavická ul.83,725 27 Ostrava IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 OSTRAVA | | | Číslo účtu 1649977339/0800 ' ' '
<br> www.plesna.a

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz