« Najít podobné dokumenty

Obec Rojetín - Schválený závěrečný účet 2018 DSO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rojetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet 2018 DSO
Licence: DQR0 strana 1/ 8 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.07.05.2019 22h 1m25s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75058944
<br> název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
<br> ulice,č.p.Radniční 14
<br> obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy – informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DQR0 strana 2/ 8 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.07.05.2019 22h 1m25s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 673 900,00 673 900,00 495 519,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 2 193 200,00 2 193 200,00 1 329 871,00
<br> Příjmy celkem 2 867 100,00 2 867 100,00 1 825 390,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00 21 000,00 2 000,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 21 000,00 21 000,00 2 000,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich čá...

Načteno

edesky.cz/d/3202707

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rojetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz