« Najít podobné dokumenty

Obec Podmyče - Volby do Evropského parlamentu - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podmyče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do EP - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele OVK.jpg
Obecni lam Padmyée.Podmyée s.571 05 Sam
m m 515 297 3414,mm.mpmwm.<,>
<br> v l’hdmyflnhdnHJ‘MI‘!
<br> Volhy do Evroptllého pnrlame'nlu
IWIIIIIE V: dutch 2‘.I 15‘ kvém: 1019
<br> W
<br> m 9 low I pm,nznmm 62/2003 5m,u vulMchda Empskéhv purl-mam
<br>.n ma mum.ammw madmfiljblch pudwm: vyhuskyl wwm sn <,>
<br> k mm.an.<.>.a 52mm! Sh,o valmh m.Evmpskelw pedunznlu “ 2mm! unaw-
14km).vemnl panama.phdplmxmmvml mum.a poem.xmlz many-lemma
\ m.Podmyee
<br> v Pndmyfich hyl «Wilden volrhnl nknek
s: sidlan mmyk x v madam mm.comm uhdu
mm v v use
<br> DMemukhdbi H; mm mm a mom Sh mama‘s“ bvmpskflm parlmlu
nnmhbnmmuknnfi.v=mnlw1dbm=h vludvm‘n nvyidnkyeun/zma Sb <.>
kwvudau’ mm.moo: Sbvwvolbflchdu 2mm ”mm.memmm
zikmm.v: mhfi Wndéjfich Dream
<br> mm.mm mask-n mmmuu.Imun Pndmyle 27,uvlmvmlkuu mm: mm:
<br>
<br> komlsz v mm <.>
m Vuglzr Rum y r
94mm “Wu.<.>.“ mu om man-yea
<br>
<br>.‘nsmmmmmuunlmnmum : 9 m7
mmummwmmnmflfiym

Načteno

edesky.cz/d/3202665


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podmyče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz