« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - 106/1999 Sb. - Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

106/1999 Sb. - Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o
Obec OLEŠENKA
<br>
Obecní úřad
Olešenka 42
<br> 582 22 Přibyslav
kraj Vysočina
<br> IČO: 00267970
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Olešence dne 20.08.2019 Naše zn.: OLE-120/2019
<br>
Informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném
<br> znění
<br>
<br> Dne 19.8.2019 byla Úřadu obce Olešenka prostřednictvím datové schránky doručena žádost o
<br> poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> v platném znění <.>
<br> V žádosti o poskytnutí informace dle zákl.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> v platném znění,žádáte o poskytnutí informací,zda subjekty Domistav CZ a.s <.>,IČ: 27481107 a
<br> DOMISTAV HK s.r.o <.>,IČ: 26007177 v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci
<br> nabídku ve smyslu veřejných zakázek,případně žádáte o poskytnutí této nabídky <.>
<br> K Vaší žádosti Vám sdělujeme,že výše uvedené subjekty nepodaly v minulosti vůči Obci
<br> Olešenka nabídku ve smyslu veřejných zakázek <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce: 20.8.2019
<br> Na úřední desce Obce Olešenka vyvěšeno dne: 20.8.2019
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Spolek pro odhalování a medializace korupce –
<br> UPLACENI.CZ
<br> Duškova 1041/20
<br> 150 00 Praha 5

Načteno

edesky.cz/d/3201649

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz