« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny[8].pdf [0,68 MB]
PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistribuce,a.s <.>
<br> Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 1236 poruchy©pre.cz,www.predistribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ () PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘÍNY
<br> dle 5 25 odst.5 zákona č.4583000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s.„ bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo (místa) <.>
<br> Praha 6-Nebušice,Nebušická 699 V
<br> Od: 800 „hod.(103 „152007 hDd- Odí ff7:.“.f_:'.727::17.„hOd- do: ' hDd-
<br> Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací.Děkujeme za pochopení
<br> Práce se souhlasem PREdistribuca a.s.„ provádí:
<br> Firma: ENERQO Praha s.r.o <.>
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: XXX XXXXXXXXX
<br> Adresa: U Krčského nádraží XXX/XX,Praha X-Krč
<br> Telefon: „602 2_i_\1_9_0_5_1__,_email:jan.proehazkaCágenergopraha.coni_
<br> Datum vystavení: Podpis & razítko:
<br> „.<.>.<.>.<.> „1ŘÉÉQJŘ * „
<br> PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistribuce,a.s <.>
<br> Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 lg Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 1236 poruchy©pre.cz,www.predistríbuce.cz
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘiNv
<br> dle š 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,energetický zal—Lon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce.a.s <.>,bude přerušena dodavka elektřiny pro odběrné místo (místa):
<br> Praha 6—Nebušice,ul.Nebušická č.p,:858,577,8'/_6,875,321,21,o_o_,_71,72,696,8533867,870,_868_,_9_40_,____ _ti?/399316622931._„
<br> dne: 30.8.2019
<br> 0d= 800 Vhod- d0= 930 „„.„hod- 0d= 1330 „„„hod- do: 15:00 V hod-
<br> Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací.Děkujeme za pochopení <.>
<br> Práce se souhlasem PREdistribuce.a.s <.>,provádí: Firma: __ENERGO Praha___s_._r.o.______ Jméno a při...

Načteno

edesky.cz/d/3200972

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz