« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výběrové řízení - "Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 12b K. Jez VO celkové schéma
xy Svítidlo LV 236 umístěné na železobetonovém stožáru ČEZ
<br> Celkem 30 ks svítidel
<br> xy
<br> Svítidlo LV 236 umístěné na dřevěném stožáru
<br> Rozvaděč VO
<br> x1x2x3
<br> x4
<br> x5
<br> x6
<br> x7
<br> x8
<br> x9
<br> x10
<br> x11
<br> x12
<br> x13
<br> x14
<br> x15
<br> x16
<br> x17
<br> x18
<br> x19
<br> x20
<br> x21
<br> 746/28
<br> x22
<br> x23 x24
<br> x25x26
<br> x27
<br> x28
<br> x29
<br> x30
<br> směr vlak.nádraží
<br> 1134/1
<br> 1128/5
<br> 44
<br> 746/20
<br> 1128/8
<br> 29
<br> 1133
<br> 1126/15
<br> 1126/1
<br> 391/3
<br> 1128/5
<br> 1127/1
<br> xy1
Svítidlo LV 236 umístěné na ocelovém stožáru
Příloha č. 12a Vodná VO celkové schéma
x1
<br> x2
<br> x3
<br> x4
<br> x5
<br> x6
<br> x7
<br> x8
<br> x9
<br> x10
<br> x11
<br> x12
<br> x13
<br> x14
<br> x15
<br> x16
<br> x17
<br> x18
<br> x19
<br> x20
<br> x21
<br> x22
<br> x23
<br> x24
<br> x25
<br> 357/6
<br> 371/1
<br> 436
<br> 46
<br> 361/6
<br> 357/1
<br> 361/7
<br> 379/2
<br> 379/3
<br> 357/2
<br> 361/1
<br> 58/2
<br> 361/2
<br> xyy Svítidlo LV 236 umístěné na železobetonovém stožáru ČEZ
<br> Celkem 25 ks svítidel
<br> xyy
<br> Svítidlo LV 236 umístěné na dřevěném stožáru
<br> Rozvaděč VO
<br> 361/11
<br> 357/4
<br> Situace VO Vodná
Příloha č. 11 Bečov nad Teplou - Vodná, Krásný Jez - výpočty - zadání do VŘ

Příloha č. 10 Popis Bluetooth řešení
Popis Bluetooth řešení
<br> Systém umožňuje na dálku (bezdrátově) pomocí bluetooth konfigurovat,řídit a diagnostikovat
<br> svítidla veřejného osvětlení <.>
<br> Systém se skládá z 3 základních částí:
<br> 1) Bluetooth adaptér (vysílač a přijímač signálu) zapojený do modulárního napáječe ve svítidle;
<br> 2) Bluetooth anténa namontována na svítidle;
<br> 3) Spojení aplikace se svítidlem pod heslem (telefon,tablet) <.>
<br> Pověřená osoba může na dálku pomocí bluetooth konfigurovat,řídit a diagnostikovat svítidla
<br> veřejného osvětlení až do vzdálenosti 50 m od svítidla (při maximální závěsné výšce svítidel až 20 m) <.>
<br> Systém je zabezpečen šifrováním AES CCM a pověřená osoba se může se svítidly spárovat pouze
<br> pomocí přiděleného kódu <.>
<br> Při párování se svítidly se v aplikaci (po zadání hesla) zobrazí jednotlivá svítidla vybavena tímto
<br> systémem seřazena postupně podle vzdálenosti mobilního zařízení od jednotlivých svítidel <.>
<br> Po spárování mobilního zařízení s konkrétním svítidlem systém umožňuje tyto funkce:
<br> 1) Řízení svítidel
<br> a.Vypnout / zapnout svítidlo
<br> b.Okamžité snížení toku svítidla v rozmezí 8-100%
<br> 2) Konfigurace svítidel
<br> a.Nastavení stmívání jednotlivých svítidel (po 5-ti krocích v rozmezí 8-100 %)
<br> b.Přednastavené CLO
<br> c.Nastavení profilu stmívání svítidla v nočních hodinách
<br> d.Svítidlo se samo detekuje pomocí GPS
<br> 3) Diagnostika svítidla
<br> a.Počet odsvícených hodin LED modulu.Tato funkce je nutná pro budoucí konfiguraci
<br> CLO po výměně driveru <.>
<br> b.Počet odsvícených hodin napáječe (driveru).Tato funkce je nutná pro budoucí
<br> konfiguraci CLO po výměně driveru <.>
<br> c.Zobrazení současného budícího proudu svítidla (mA).Důležitá funkce pro případné
<br> navýšení/snížení proudování svítidla a tím případné zvýšení/snížení světleného toku <.>
<br> d.Zobrazení maximálního/minimálního budícího proudu svítidla (mA).Důležitá funkce
<br> pro případné navýšení/snížení proudování sví...
Popis svítidla příloha č. 9
Popis svítidla příloha č.9
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
Popis svítidla příloha č. 8
Popis svítidla příloha č.8
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
Popis svítidla příloha č. 7
Popis svítidla příloha č.7
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
Popis svítidla příloha č. 6
Popis svítidla příloha č.6
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
Popis svítidla příloha č. 5
Popis svítidla příloha č.5
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
Popis svítidla příloha č. 4
Popis svítidla příloha č.4
<br> Svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji <.>
<br> Hmotnost svítidla 5,1 kg <.>
<br> Rozměry svítidla:
<br> délka 450 mm;
<br> šířka 252 mm;
<br> výška 99 mm;
<br> Krytí optické a elektrické části svítidla je IP66 <.>
<br> Optická a elektrická část svítidla je od sebe oddělena <.>
<br> Odolnost optického krytu svítidla je IK09 <.>
<br> Svítidlo lze vyrobit v elektrické třídě ochrany I a II <.>
<br> Napájecí napětí svítidla je v rozmezí 120 až 277 V / 50 až 60 Hz <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno v barvě AKZO 150 a lze jej na přání vyrobit jakémkoliv odstínu RAL nebo AKZO <.>
<br> Svítidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliníku.Optický kryt svítidla je vyroben z tvrzeného rovného
<br> skla,aby se zabránilo vyzařování XXXXXX do horního poloprostoru.Přístup (otevření) do svítidla je
<br> možný po odšroubování jednoho šroubu.Poté se vyklopí horní kryt svítidla a je přístupná elektrická
<br> část svítidla <.>
<br> Svítidlo je vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem,který umožňuje nastavení
<br> harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla) <.>
<br> Svítidlo lze vybavit BLUETOOTH modulem s možností dálkové bezdrátové komunikace se svítidlem <.>
<br> Možnosti BLUETOOTH systému jsou uvedeny v samostatném popisu <.>
<br> Svítidlo lze vybavit univerzálním konektorem NEMA Socket pro připojení inteligentní řídící jednotky
<br> ke svítidlu.Dále lze svítidlo vybavit senzorem pohybu (PIR) <.>
<br>
<br> Univerzální držák umožňuje montáž svítidla přímo na sloup nebo na výložník s možností nastavení
<br> náklonu svítidla.Velikost držáku lze zvolit na sloup nebo na výložník o průměru 32 mm až 76 mm <.>
<br> Pomocí držáku lze nastavit náklon svítidla 0° až 15° po 5° krocích <.>
<br> Svítidlo lze vybavit 8 LED,16 LED nebo 24 LED.Proud protékající LED lze nastavit v rozmezí 200 mA až
<br> 1000 mA.Dle nastavení proudu a počtu LED může být příkon svítidla v rozmezí 10 W...
pril_3_prohlaseni
Příloha č.3
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br>
Veřejná zakázka: Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez
<br>
Zadavatel: Město Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou <,>
IČ 00254410
<br>
<br> Uchazeč:
Název:
Sídlo:
IČ:
<br>
Výše uvedený uchazeč tímto prohlašuje,že splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),tzn.že
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek1,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) není v likvidaci2,proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku3,vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu4 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> _____________________
1 - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod,úvěrový podvod,dotační podvod,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné so...
pril_2_navrh smlouvy
SMLOUVA O DÍLO
<br> Oprava veřejného osvětlení místních částí
Vodná a Krásný Jez
<br>
<br>
uzavřená podle § 2586 a násl.zákona 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v platném znění
<br>
I <.>
SMLUVNÍ STRANY
<br>
1.1 Objednatel
<br> Město Bečov nad Teplou
Zastoupen: XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
Adresa: X.května X,364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 00254410
DIČ: CZ00254410
Bankovní spojení: 800483389/0800
-tel.725 844 172
<br>
1.2 Zhotovitel
<br> Obchodní firma:
zastoupená:
Místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání:
- tel <.>
<br>
<br>
II <.>
PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 2.1 Předmětem je výměna osvětlovacích těles a výměna části nadzemního vedení veřejného osvětlení v místních částech Vodná a Krásný Jez (dále jen Dílo) <.>
2.2 Jednotlivé složky Díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v zadávací dokumentaci poptávkového řízení viz.: Technický popis svítidla (příloha 4-9),Bluetooth řešení všech svítidel (příloha 10),Výpočet intenzity osvětlení (příloha 11),Celkové schéma umístění svítidel (příloha 12a,12b) které jsou nedílnou součástí této smlouvy.Součástí této smlouvy je rovněž Položkový rozpočet Díla <.>
<br> 2.3 Zhotovitel při realizaci díla musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravujícími danou problematiku.Provedením díla se rozumí úplné,funkční a bezvadné provedení všech stavebních,případně montážních prací,včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení,nezbytných pro řádné dokončení díla,včetně revize podle ČSN 332000-6-61 <.>
2.4 Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad,na své nebezpečí a ve sjednané době <.>
<br> 2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla,řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu <.>
<br>
III <.>
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
<br> 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 30.září 2019
<br> 3.2 Termín dokončení prací je nejpozději do 10.prosince 2019 <.>
<br> 3.3 Místem plnění jsou místní část...
pril_1_krycí list
Příloha č.1 – Krycí list
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>
<br>
<br> Název:
Oprava veřejného osvětlení místních částí
Vodná a Krásný Jez
<br>
<br>
Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel
<br> Název:
Město Bečov nad Teplou
<br> Sídlo:
5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> IČ:
00254410
<br> DIČ:
CZ00254410
<br> Kontaktní osoba:
XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Tel.:
+XXX XXX 999 318
<br> E-mail:
info@becov.cz
<br> Uchazeč
<br> Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
<br>
Cena celkem bez DPH:
Samostatně DPH
(sazba 21 %):
Cena celkem včetně DPH:
<br>  
<br>
<br> Osoba oprávněná za uchazeče jednat
<br>
<br> Podpis oprávněné osoby
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
razítko
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení
<br>
<br>
Funkce
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídkv.výběrové řízení mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Název zadavatele:
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> Sídlo zadavatele:
<br> 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> IČ zadavatele:
<br> 0025441 0
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Kontaktní osoba zadavatele,její telefon a e-mail adresa:
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta města,+XXX XXX XXX XXX,info©becov.cz '
<br> Název zakázky:
<br> Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez
<br> Druh a předmět zakázky:
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Předmětem je výměna osvětlovacích těles a výměna části nadzemního vedení veřejného osvětlení v místních částech Vodná a Krásný Jez
<br> Datum vyhlášení zakázky:
<br> 20.srpna 2019
<br> Lhůta pro podání nabídky:
<br> 30.srpna 2019 do 14.00 hodin*
<br> Datum,čas a místo konání otevírání obálek
<br> 2.září 2019 v 17.00 hodin,Městský úřad Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> Způsob podání nabídek:
<br> Poštou nebo osobní doručení na adresu: Městský úřad Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
<br> _\
<br> Základní kvalifikační předpoklady (čestně prohlášení)
<br> 2.Profesní kvalifikační předpoklady (výpis zOR,Zivnostenský list) 3.Technické kvalifikační předpoklady (seznam
<br> významných zakázek)
<br> Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci <.>
<br> Místo dodání / převzetí plnění
<br> Místem plnění jsou místní části Vodná a Krásný Jez,katastrální území Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary <.>
<br> Hodnotící kritéria:
<br> Nejnižší nabídková cena
<br> Jazyk pro předkládání nabídek
<br> Nabídka bude předložena v českém jazyce <.>
<br> Strana 1 (celkem 6)
<br> Příloha „Výzvy k podání nabídky“ ze dne 20.srpna 2019 Zadávací dokumentace
<br> pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
<br> Oprava veřejného osvětlení míst...

Načteno

edesky.cz/d/3200929

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz