« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Vepřová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
5/17 32/77
<br> vyhlašuje záměr
<br> v souladu s usnesením 2 / 8 / 2019 zasedání Zastupitelstva obce Vepřová
<br> ze dne 14.8.2019
<br> na prodej pozemků zapsaných na LV 1 v k.ú Vepřová pozemku p.Č.85/35 a 85/36,trvalý travní porost pozemku p.Č.85/3 a 85/13,trvalý travní porost pozemku p.č.85/40,trvalý travní porost
<br> cena za 1 m2 180 Kč a 50 000 Kč za zhotovení skříně s přípojkou elektřiny a plynu <.>
<br> záměr se zveřejňuje na základě zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> 1roslav Nejedlý starosta obce
<br> OBEC VEPŘOVÁ
<br> v.v„v.„v,<.>,„,<,> '?rv'fle Den zverejnenl zameru na k|a5|cke urednl desce a elektronicke uredni desce: » J - K.!“ J M
<br> Den ukončenízveřejnění na klasické úřední desce a elektronické úřední desce: (; q.„ŽO 701
<br> 7472/7

Načteno

edesky.cz/d/3199988

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz