« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Veřejná vyhláška - LHO Havlíčkův Brod a LHO Habry - OZP_Sb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - LHO Havlíčkův Brod a LHO Habry - OZP_Sb
Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka Datum
MHB_OZP/1898/2019/SB Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXX XXX <,>
<br> msobotka@muhb.cz
4.července 2019
<br> Počet listů: 2 Počet listů příloh: 0
<br> Městský úřad,Havlíčkovo náměstí 57,580 61 Havlíčkův Brod 2,tel.569 497 111,fax 569 497 197,Odbor
životního prostředí
e-mail posta@muhb.cz,http://www.muhb.cz,IČO: 00267449
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán
státní správy na úseku lesního hospodářství podle ust.§ 47 odst.1 písm.a) zákona č.289/1995 Sb.<,>
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesního
zákona),podle ust.§ 48 odst.3 lesního zákona a na základě ust.§ 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb.<,>
o lesním hospodářském plánování (dále jen vyhlášky) a místně příslušný správní orgán podle
ust.§ 11 dle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního
řádu)
<br> o z n a m u j e
<br> právnickým a fyzickým osobám,které v daných zařizovacích obvodech vlastní lesní pozemky,že si
mohou dle ust.§ 25 odst.4 lesního zákona bezplatně vyzvednout vlastnický separát lesních
hospodářských osnov (dále jen LHO) pro zařizovací obvod Havlíčkův Brod (dále jen LHO Havlíčkův
Brod) a zařizovací obvod Habry (dále jen LHO Habry),obě s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028 <.>
Údaje LHO Havlíčkův Brod a LHO Habry budou vlastníkům lesa předávány na odboru ŽP,v 1.patře
budovy v Rámech 1855 na základě písemné žádosti.Tiskopis žádosti o výdej dat LHO si lze
stáhnout na webových stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod na adrese:
http://www.muhb.cz/lesni-hospodarstvi/os-15354/p1=49920.Doporučujeme všem zájemcům
o LHO se před návštěvou úřadu informovat u příslušného referenta na tel.569 497 206 nebo na
e-mailu msobotka@muhb.cz o jeho p...

Načteno

edesky.cz/d/3199494

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz