« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Přerov) - Záměr o prodeji pozemkových parcel (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o prodeji pozemků.docx [0,10 MB]
Dle § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů tímto zveřejňuje na základě usnesení zastupitelstva obce Lipová ze dne 7.8.2019 záměr
<br> O PRODEJI POZEMKOVÝCH PARCEL
p.č.58/1 o výměře 1325m2 a p.č.57/3 o výměře 1315 m2
k.ú.Lipová u Přerova pro stavbu rodinných domů – obálkovou metodou
<br> Popis nemovitosti:
Jedná se o pozemky p.č.58/1 a 57/3 v k.ú.Lipová u Přerova,které jsou přístupné po místní komunikace s možností napojení na obecní inženýrské sítě <.>
<br> Podmínky prodeje:
· Žadatel musí podat písemnou nabídku v uzavřené obálce na Obecní úřad Lipová,751 14 Dřevohostice,Lipová 22 nejpozději do dne 30.září 2019 do 17 hodin s označením „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ,p.č.58/1 nebo p.č.57/3“ s návrhem výše kupní ceny za metr čtvereční pozemku,s přesnou identifikací zájemce o koupi – uvést jméno,příjmení,rodné číslo,bydliště,tel.spojení,e-mail.Pokud záměrem zájemce je koupě nemovitosti do tzv.společného jmění manželů (SJM) – nutné uvést identifikaci obou manželů <.>
· Kupní XXXX XXXX stanovena smluvně (dle nabídky zájemce),přičemž nejnižší nabídka kupní ceny musí být 330,- Kč za m2 pozemku.V případě předložení několika stejných nabídek,bude rozhodovat datum a čas přijetí nabídky,kdy nabídka s dřívějším termínem podání bude upřednostněna <.>
· lze podat nabídku na nákup jedné parcely nebo obou parcel <.>
· Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření kupní smlouvy <.>
· Daň z převodu nemovitosti hradí kupující <.>
· Kupující je povinen dokončit výstavbu a zkolaudovat RD do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy.Pokud kupující nedokončí výstavbu a nezkolauduje RD ve sjednané době,vyhrazuje si obec právo zpětné koupě za částku,za kterou budou pozemky prodány zájemci.Uvedené ustanovení bude působit i vůči právním nástupcům kupujícího <.>
· Obec XXXXXX si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným zájemcem,příp.toto výběrové řízení zrušit,změnit,či doplnit <.>
· Součástí nabídky zájemce bude i prohlášení zájemce,že souhlasí s p...

Načteno

edesky.cz/d/3199279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz