« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr zde
MĚSTO KLIMKOVICE
<br> V souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br>
záměr na výpůjčku části pozemku
<br> parc.č.4 k.ú.Klimkovice,druh pozemku: zeleň,způsob využití: ostatní plocha,výměra 325 m2
<br>
Vypůjčena bude část pozemku v rozsahu cca 145 m2 <.>
Vyhlásit záměr na výpůjčku výše uvedených pozemků rozhodla Rada města Klimkovic na své 26.schůzi konané dne 3.7.2019 <.>
Svá vyjádření a nabídky k výše uvedenému záměru je nutné doručit na Městský úřad Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice,v zalepené obálce s textem: „NEOTVÍRAT,výpůjčka pozemku parc.č.4 k.ú.Klimkovice “ nejpozději do 13:00 hodin dne 16.8.2019 <.>
<br>
<br> V Klimkovicích dne 31.7.2019
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX
starosta
Zveřejňuje: Městský úřad Klimkovice,odbor hospodářsko-technický
Bližší informace: XXXXX XXXXXXXXX Bílá,tel.XXX XXX XXX,janeckovabila@mesto-klimkovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/3196092

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz