« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Pozvánka na ZO Rantířov dne 26. 8. 2019 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sminolta19081609490.pdf [0,21 MB]
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rantířov dne 26.8.2019 v 20:00 hodin v KD Rantířov
<br> Program jednání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> 3) Projednání vypracování dodatku „Kanalizační splaškové odbočení pro areál M-KOVO s.r.o.Rantířov 143
<br> 4) Projednání podání žaloby na dodatečné povolení stavby „Přístavba XXXX v areálu M-KOVO s.r.o.“
<br> 5) Projednání dohody o provedení práce se zastupiteli
<br> 6) Projednání výjimky z počtu dětí v MŠ Kaštánek Rantířov
<br> 7) Projednání smlouvy o finanční zápůjčce PO MŠ Kaštánek Rantířov
<br> 8) Projednání rozpočtová opatření č.4
<br> 9) Různé
<br> 10) Diskuse
<br> 11) Závěr
<br> V Rantířově dne 16.8.2019
<br> XXXXX XXXXXXX staros ob eRantířov
<br> " lřDV X-X Vyvěšeno: XX.8.2019 CO: 0054373 Sejmuto: 27.8.2019

Načteno

edesky.cz/d/3195938

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz