« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Suchá - 69/2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení zde.
Eickuonickýyšdíša'- 53.8.2019 Certifikát a_íí'fora podpisů : Jméno : Ing.Dani Kučowl" Vydal : FoslSignquualilicd C,<.> <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD illliliilllllill
<br> MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> ; vvvvvvv
<br> l—oseoni ÚŘAD,Vášdopiszn.: _ HORNI SQQHA Ze dne: ?,Čj.: MSK 104677/2019 " _.Sp.zn.: ŽPZ/18516/2019/Kal ',* 1 5418“ 2019 íM' // 208_1510 N ' ' ' " ' * í ' Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX _ Telefon: XXX XXX XXX Pocet FW: Fax: XXX XXX 125 Počet listů př.: /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail: posta©msk.cz Datum: 2019-08-13
<br> Rozhodnutí — Veřejná vyhláška Výroková část
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,podle 5 29 odst.1 a 5 67 odst.1 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle & 3 písm.f) a g 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),podle 5 7 odst.6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl,že záměr s názvem:
<br> vl : vl : l.'.o I v ! „Zar|zen| k vyuzwanl odpadů — jedlych oleju a tuků provozovane spolecnostl TRAFIN OIL,a.s.provozovna v průmyslové zóně XXXXXXXXX v obci Horní Suchá“
<br> (dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 56 „Zaň'zen/k odstraňo ván/' nebo využí/án/ostatn/ch odpadů s kapadtou od stanoveného /imitu" <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru: Předpokládaná kapacita nové...

Načteno

edesky.cz/d/3195404

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz