« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - AAA Realitní fond, a.s. - Žádost o povolení zv. už. - Sladkovského 13 - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_I._-_Sladkovskeho_13.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 16.08.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/13204/19/AlTo
Č.j.: UMO2/14044/19 Vypraveno dne: 16.08.2019
Vyřizuje:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2201
Sladkovského,v Plzni
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
předpisů,na základě návrhu právnické osoby AAA Realitní fond,a.s <.>,IČ 274 13 934,sídlo
<br> Masarykovo nábř.235/28,110 00 Praha 1 zastoupené na základě plné moci ze dne
25.04.2019 fyzické osoby Janem Hlaváčkem,datum narození 14.05.1977,bytem U Lomů
1984/9,326 00 Plzeň,ze dne 31.07.2019,vydává z důvodu provádění stavebních prací na
<br> místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C2201
<br> Sladkovského,v Plzni,od 17.08.2019 do 30.12.2019 <.>
<br>
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku před objektem číslo orientační 13
<br>
v termínu od 17.08.2019 do 30.12.2019
<br>
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po
celou dobu platnosti dočasného zákazu zastavení stanoveného Magistrátem města Plzně –
odborem dopravy,SZ: MMP/250562/19 č...

Načteno

edesky.cz/d/3195402

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz