« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
a \
<br> sanační sea/WN? caso,aaasANska Nara.rs,81? co XXX
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ,: MCBJIH/07098/2019/SÚ/Br sms.ZN.: S-MCBJIH/05176/2019/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX FAX: XXX XXX XXX TEL.: XXX XXX XXX MOB: E-MAILJ josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 15.8.2019 VEREJN A VYHLASKA ROZHODNUTÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU NA VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNOU ÚČELOVOU KOMUNIKACI
<br> Výroková část:
<br> Silniční správní úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-j ih (dále jen „silniční správní úřad“),jako silniční správní úřad příslušný ve věcech místních komunikací podle & 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon O pozemních komunikacích") a čl.30 odst.2) písm.b) Statutu města Brna,přezkoumal podle 57 odst.1 zákona O pozemních komunikacích žádost,kterou dne 29.5.2019 podala společnost
<br> Lidl Česká republika v.o.s <.>,IČO 26178541,Nárožní 1359/11,158 00 Praha,kterou zastupuje XXXXX XXXXX,nar.X.XX.XXXX,K Luhám 99,763 02 Zlín
<br> (dále jen "oznamovatel"),a na základě tohoto přezkoumání: o m e z u j e
<br> veřejný přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemcích parc.č.493/1,502/1,502/3 k.ú.Komárov,jejímž vlastníkem je Lidl Česká republika v.o.s.Omezení přístupu dle předložených podkladů je navrženo instalací závorověho systému a souvisejícího dopravního značení na parkoviště u prodejny Lidl Brno,Hněvkovského 700/65b.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení O omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikací na soukromém pozemku <.>
<br> Za podmínky:
<br> — omezení instalací „závory“ dle PD
<br> C_i.MCBJlH/07098/2019/SÚ/Br str.2
<br> Odůvodnění: Dne 29.5 2019 oznamovatel podal žádost O omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou
<br> účelovou komunikaci ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s.na pozemcích parc.č.493/1 502/1,502/3 k.ú.Komárov Uvedeným dnem bylo zahájeno rízení <.>
<br> Silniční správní úřad dne 31.5.2019 požádal PCR o stanovisko k omezení přístupu na řešenou ...

Načteno

edesky.cz/d/3195365

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz