« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno.jih Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> 0 _! )UJ Magistrát města Brna 8 1 5 “na“ 2019 Odbor dopravy č.j.WH— o/U— ]) l Příloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O18955312015978 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J.? MMB/OO35220/2019/PALO TEL-iE-MAIL: 542 174 592/paies.ondrej©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení mistni úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Plotní,MČ Brno-jih <.>
<br> Vyvěšeno dne: 15 “83“ 2819
<br> Úřad městské části města Brna
<br> “také affagxxj
<br> Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne: 1 B -[]B— 2019
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích aozměnach některých zákonu (zakon osiíničnim provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),dne 23.01.2019 obdržel od Magistrátu města Brna,odboru životního prostředí se sídlem Kounicova 87.601 67 Brno,návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci iII.třídy,ulice Píotní — instalace vodorovného dopravního značení V 12.31 (žlutá klikatá čára).MMB objednal u společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098 se sídlem Renneská třída 787/1 a,639 00 Brno,výkres,příloha č.01.1,s názvem: „szqu DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",pod názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,ULICE PLOTNÍ - MK,čislo zakázky: 291/2019,formát: A4,datum: BŘEZEN 2019 měřítko: 1:500 <,>
<br> Městská část Brno-jih
<br> ||laloručono: 15082019 CBJIH/077
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy "517 233%?
<br> “i iiiiiiiiiliiiiii iiiíiiiiiiiiliiii
<br> Kounicova 673 í601 67 Brno | www.brno.cz,bo0735713řdb78
<br> Č.j.: MMB/035220/2019/PALO Sp.zn.' 5400/OD/MMB/0189553/2019/8
<br> Odbor dopravy MMB obdržel vyjádření,s vyznačeným souhlasem formou vyplněného a podepsaného razítka dotčeného orgánu—Policie České republiky,Krajské řed...

Načteno

edesky.cz/d/3195364

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz