« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Lhota - 52/2019 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Lhota.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

52/2019 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Lhota.
Obec Horní Lhota,Záhumení 44,747 64 Horní Lhota
<br> Obec Horní Lhota
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust.š 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"')
<br> vydává v souladu s ustanovením © 19 citovaného zákona
<br> Řád veřeiného pohřebiště obce Horní Lhota
<br>.Zastupitelstvo obce Horní Lhota ve smyslu 5 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,schválila tento Řád veřejného pohřebiště dne 14.8.2019 pod číslem usnesení 10/2019 (dále případně „řád“).Řád veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17.7.2019,čj.MSK 99309/2019 <.>
<br> Clánek 1 Uvodní ustanovení
<br>.Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou
<br> zajišťovanou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce Horní Lhota <.>
<br> Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Horní Lhota na pozemcích parc.č.1046/2 — ostatní plocha,parc.č.1037 — ostatní plocha a parc.č.1010/2 — ostatní plocha v k.ú.Horní Lhota u Ostravy (pozemky zapsané na LV č.572 pro katastrální území Horní Lhota,obec Horní Lhota,v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Ostrava).Vlastníkem pozemků je Obec Horní Lhota <.>
<br> Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Horní Lhota,se sídlem Záhumení 44,747 64 Horní Lhota,IČO 00535125 <.>
<br> Článek 2 Provozní doba veřejného pohřebiště
<br> Veřejné pohřebiště je přístupné celodenně <.>
<br> l <.>
<br> 2 <.>
<br> Článek 3 Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa
<br> Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa <.>
<br> Zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa nebo na individuální umístění hrobu na pohřebišti <...

Načteno

edesky.cz/d/3193490

Meta

Stavební informace   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz