« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Lhota - 55/2019 Záměr obce Horní Lhota na pacht a provozování vodního díla.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

55/2019 Záměr obce Horní Lhota na pacht a provozování vodního díla.
Obec Horní Lhota,Záhumení 44,747 64 Horní Lhota
<br> ZÁMĚR OBCE HORNÍ LHOTA
<br> Obec Horní Lhota dle 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr pachtu a provozování vodního díla
<br> „Rozšíření vodovodní sítě v části obce Zátiší v Horní Lhotě u Ostravy“,které představuje :
<br>.vodovod „ řad 1“ v délce dle stavebního povolení 1494 m,DN 80 z materiálu PE 100 RC SDR 17;
<br>.vodovod „ řad 1-1“ v délce dle stavebního povolení 199 m,DN 80 z materiálu PE 100 RC SDR 17;
<br>.vodovod „ řad 1-2“ v délce dle stavebního povolení 282 m,DN 80 z materiálu PE 100 RC SDR 17;
<br>.vodovod „ řad 1-3“ v délce dle stavebního povolení 69 m,DN 50 z materiálu PE 100 RC SDR 11;
<br> vše v k.ú.Horní Lhota u Ostravy,za účelem jeho provozování <.>
<br> Záměr pachtu a provozování vodního díla v katastrálním území Horní Lhota u Ostravy je zveřej ňován na základě žádosti konkrétního žadatele <.>
<br> Záměr Obce Horní Lhota schválilo zastupitelstvo obce na svém 10.zasedání konané dne 14.8.2019 <.>
<br> v'vr
<br> tel.: 553 770 141,e-mail: info©homilhota.cz <.>
<br> OBEC *“f,N— Ing.Jarosz LHOTA,okres Ostrava-město
<br> starosta obce V Horní Lhotě 15.8.2019
<br> Záměr obce podléhá zveřejnění na úřední desce (zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích.ve znění pozděj ších předpisů),po dobu 15-ti dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne : /Í/f„1ďf7z/ Sejmuto dne :,Í,&; M4 Ev.č.písemn.: jÍ/ů/fý
<br> % É c N í Ú Ř A [) %RM LHOTA,okres Ostrava—město
<br> v

Načteno

edesky.cz/d/3193489

Meta

Stavební informace   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz