« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Zveřejnění záměru pronájmu prostor ke sportovním účelům (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu prostor ke sportovním účelům [0,28 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
<br> Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČO: 00292231 web: www.pustimereu te_l.: 517 357 278 e-mail: oqupustimereu tel.fax: 517 357 281
<br> Pustiměř,15.srpna 2019
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU PROSTOR KE SPORTOVNIM ÚCELÚM
<br> Obec Pustiměř zveřejňuje podle & 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r pronajmout,případně vypůjčit pro sportovní účely:
<br> a) školní tělocvičnu při budově ZŠ Pustiměř,která je součástí pozemku par.č.39/ 1,k.ú.Pustiměř <,>
<br> b) malou tělocvičnu v budově č.p.201 * budova Sokolovny,která je součástí pozemku par.č.38,k.ú.Pustiměř <,>
<br> c) sál sokolovny vbudově č.p.201 _ budova Sokolovny,která je součástí pozemku par.č.38,k.ú.Pustiměř <.>
<br> Nájem bude sjednán na dobu určitou — školní rok 2019/2020.Měrnou jednotkou doby pronájmu je 1 hod <.>
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na OÚ Pustiměř,Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř,v průběhu školního roku 2019/2020 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Pustiměř na její 19.schůzi dne 14.srpna 2019,usnesením č.316/19 R 19 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3193486


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz