« Najít podobné dokumenty

Obec Předhradí - Usnesení č. 10/2019 ze dne 14. srpna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Předhradí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze schůze dne 14.8.2019.pdf (199.21 kB)
Usnesení č.10 /2019 ze zasedání
<br> Zastupitelstva obce Předhradí
<br> konané dne 14.srpna 2019
<br>
Usnesení č.01/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program a doplnění programu zasedání
<br> Usnesení č.02/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Beatu Patrmanovou a ověřovatele zápisu
<br> Vítězslava Přibyla a Tomáše Vostrčila
<br> Usnesení č.03/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> s Římskokatolickou farností Předhradí se sídlem Tyršova 1,539 73 Skuteč,IČ:67443885
<br> Usnesení č.04/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Římskokatolickou
<br> farností Předhradí se sídlem Tyršova 1,539 73 Skuteč,IČ:67443885 za účelem VI.etapy
<br> prací v roce 2019 na opravy ohradních zdí hřbitova s kaplemi a márnicí u kostel p.Marie
<br> Sedmibolestné v Předhradí
<br> Usnesení č.05/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační
<br> infrastruktura a.s,se sídlem Olšanská 2681/6,Žižkov,130 00 Praha 3,IČ: 04084063 na
<br> pozemku p.č.1774/12 v k.ú.Předhradí u Skutče
<br> Usnesení č.06/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2019
<br> Usnesení č.07/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Klubu
<br> bretaňských ohařů z.s <.>,se sídlem V soudce 62,257 51 Bystřice,IČ: 67673309 na propagaci
<br> soutěže O pohár hradu Rychmburk
<br> Usnesení č.08/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje MATEŘSKÉ ŠKOLE,okres Chrudim,se sídlem kap.Svatoně
<br> 4,539 74 Předhradí uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 67.594,-- Kč
<br> Usnesení č.09/10/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dřeva z kůrovcové kalamity za cenu 550,--
<br> Kč/m3
<br>
<br> V Předhradí dne 15.srpna 2019
<br>
<br> Zapsala: XXXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/3193454


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Předhradí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz