« Najít podobné dokumenty

Moravskoslezský kraj - Osvědčení o konání veřejné sbírky - obec Strahovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Moravskoslezský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osvědčení o konání veřejné sbírky - obec Strahovice (formát PDF; velikost 544 kB)
*KUMSX025FBI6*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
OSVĚDČENÍ
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
<br> podle § 4 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčuje dle § 4 odst.1 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o veřejných sbírkách“),právnické osobě:
<br> Název: Obec Strahovice
Sídlo: Strahovice 190,747 24 Strahovice
IČ: 00534668
<br> že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst.1 až 4 zákona o veřejných sbírkách
a stanovuje jako den zahájení veřejné sbírky den 15.8.2019 <.>
<br> Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách <.>
<br> Oznámení bylo přijato dne 14.8.2019 <.>
<br> Veřejná sbírka je oznámena na dobu od 15.8.2019 do 30.6.2020 <.>
<br> Místo konání sbírky: Česká republika <.>
<br> Oprávněná osoba: XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Účel sbírky: získání finančních prostředků na vybudování nového bydlení,úhradu nákladů
<br> na pronájem přechodného ubytování a úhradu likvidace zničeného RD č.96
ve Strahovicích výbuchem a požárem <.>
<br>
Bankovní účet sbírky: Československá obchodní banka,a.s <.>,Praha,č.ú.289731794/0300 <.>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Obec Strahovice
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXXX
Starostka
Strahovice XXX
XXX XX Strahovice
<br> Ze dne:
Čj.: MSK 122586/2019
Sp.zn.: VŽ/23743/2019/Hav
619.1 S5 N
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2019-08-15
<br>
<br> Čj.: MSK 122586/2019 Sp.zn.: VŽ/23743...

Načteno

edesky.cz/d/3193453


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Moravskoslezský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz